info@ceefsprofessional.com

SU VE KİREÇ TAŞI HAKKINDA !

“Su, hidrojen ve oksijen atomlarının oluşturduğu bir bileşiktir: H2O Su, yanıcı hidrojen ve yakıcı oksijen gibi iki ayrı elementten oluşmakla birlikte ne yanar, ne de yakar. Aksine hayat verir. Hayatın kaynağıdır su. Sadece biz insanların değil, bitki ve hayvanların da yaşamı suya bağlıdır. Su, elementlerinden oluştuğunda ve damıtıldığında saftır. Onun dışında içerisinde hep bir şeyler taşır. Havadan alınan oksijen ve karbondioksit, topraktan alınan mineraller bizlerin bünyelerine, bitkilerin ve hayvanların gövdelerine suyla girer. Biz insanlar, bir taraftan yediklerimizle, bir taraftan da suyla karşılarız mineral ihtiyacımızı.Bitkiler su yoluyla alırlar topraktan mineralleri, hayvanlar ise sudan ve bitkilerden. Su içerisindeki mineraller yaşam için gereklidir, lakin tesisatlar için çok büyük sorunlar oluşturur. Özellikle de kireç. Bizim kireç dediğimiz kalsiyum karbonat, suda en fazla bulunan mineraldir ve çökelerek kireçtaşı tabakaları oluşturur. Kireçtaşı, tesisatın önce giderek verimsiz, daha sonraki aşamalarda ise kullanılamaz hale gelmesi demektir. Sudaki kireç yüzünden borular, vanalar, pompalar, makineler v.b. hurdaya ayrılabilir. Kireç, yani kalsiyum karbonat, aslında suda çözünmeyen bir bileşiktir. Akla hemen şöyle bir soru gelebilir: kireç suda çözünmüyor ise nasıl oluyor da suda çözünmüş halde kireç bulunabiliyor. Kirecin suda çözünmüş olarak bulunmasının hikmeti aslında karbondioksittir. Yeryüzünden buharlaşıp atmosfere ulaşan su buharı, yağmur veya kar olarak tekrar yeryüzüne dönerken, atmosferden oksijen ve karbondioksiti bünyesine alır. Yeryüzünde toprak katmanlarına doğru süzülürken, bünyesindeki karbondioksit yardımıyla kireci çözer. Sularda kireç, karbondioksit yardımıyla çözülebildiği için, sulardaki kireç miktarı da bünyesindeki karbondioksit miktarına göre değişir. Bu nedenle, suların sertlikleri, yöreden yöreye değişebildiği gibi zamanla da değişebilmektedir. Bilim adamları suda kirecin bulunmasına sertlik demişlerdir. Sertliği geçici ve kalıcı sertlik olarak ikiye ayırmış, tamamına da toplam sertlik demişlerdir. Isıtıldığında çökelerek tortu oluşturan ve süzülerek ayrılabilen kirecin oluşturduğu sertlik geçici, çökelmeden suda kalan kirecin oluşturduğu sertlik ise kalıcı sertlik olarak tarif edilmiştir. Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum karbonatın (CaCO3 , Mg CO3 ) oluşturduğu sertliktir. Su ısıtıldığında, karbonatlar artan sıcaklıkla birlikte çökelmeye başlar ve tortu oluştururlar. Evlerde çaydanlıklarda çıplak gözle görebiliriz bu olayı. Oluşan tortu süzülerek ayrıldığında, suyun sertliği azalır ve su yumuşar. Kalsiyum ve magnezyum sülfatın (CaSO4 , MgSO4) oluşturduğu sertlik kalıcı sertliktir. Sülfatlar, su ısıtıldığında çökelmezler ve suda çözünmüş olarak kalmaya devam ederler. Bu nedenle süzülerek sudan ayırmak mümkün olamayacağı için, suyun sertliği değişmez. Suyumuz sert yada çok sert sözlerini suyun kireçli olanlardan duyarız. Peki, neye göre ayıracağız sertliği farklı olan suları birbirinden. İşte bilim adamları buna da kafa yormuş ve su sertliklerini gruplandırmışlar. Fransız, alman, İngiliz ve İtalyan sertliği gibi çok değişik sertlik tanımları ve ölçütleri ortaya çıkmış.Bizde ve dünyada Fransız sertlik ölçütü yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilim adamlarınca litresinde 10 mg CaCo3 eş değeri kireç bulunduran suyun sertliği “1 fransız sertliği” olarak, 10 mg CaO eş değeri kireç bulunduran suyun sertliği ise “1 alman sertliği” olarak tarif edilmiştir. Bu tarife göre sular çok yumuşak, yumuşak, hafif sert, sert ve çok sert olarak aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

Suyun sertlik grubu
Fransız sertliği
Alman sertliği
Çok yumuşak
0-7
0-4
yumuşak
7-14
4-8
Hafif sert
14-22
8-12
sert
22-32
12-18
Çok sert
>32
>18
Yöremizde suyun sertliğinin ne düzeyde olduğunu aşağıdaki Türkiye haritasından görebilirsiniz. Bu haritada açık mavi renkler, suyu yumuşak olan illeri, mavi renkler, suyu sert olan illeri ve lacivert renkler ise suyu çok sert olan illeri göstermektedir. Unutmayın renkler ortalama sertlik derecesine göre oluşturulmuştur. Suyunuzun asıl sertliği rengin gösterdiğinden farklı olabilir.

TEKNİK DETAYLAR


Ağırlıkla ev tipi cihazlar için tasarlanmış cihazımızın gövdesi, tüm dünyada kullanılan temiz su boru hammaddesi olan PPRC ‘den üretilmiştir. Cihazlarımız sızdırmazlık ve basınç testleri yapılarak sizlere ulaşmaktadır. Bağlantı elemanları pirinç malzeme olup, nikel kaplamalıdır. Güç kaynağı olan mıknatıslar dünyanın en güçlü çeşidi Neodyum ve onunda en güçlü serisi N52 modelidir.
Cihazımız; 5 yıl garantili olup, doğru sıcaklık ve basınçta, 10 yıl gibi uzun kullanım ömrüne sahiptir. Hiçbir şekilde bakım onarım gerektirmeyen cihazımızda elektrik ve kimyasal kullanımı da yoktur. Cihazlarımızın ½” ve ¾” bağlantılı modelleri mevcuttur. K modeli cihazlarımız az ve orta kireçli bölgeler için; B modeli cihazlarımız ise, yoğun kireçli bölgeler için tavsiye edilir.
Endüstriyel tip diye adlandırdığımız cihazlarımızın güç kaynakları Neodyum N52, gövdesi ve iç aksamı 304 kalite paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Kullanım alanı çok geniş olup, su ile çalışan tüm cihazlara ve tesisatlara uygulanabilir.
Boru çapı ¾” ‘ten başlayan endüstriyel cihazlarımızın, istenilen boru çapında üretimi mevcuttur. 3” e kadar dişli olup, 4” ve sonrası flanşlı olarak üretilmektedir. İsteğe göre, dişli bağlantı da flanşlı bağlantıya çevrilebilir. Cihazlarımızın bakım, onarım, elektrik, kimyevi madde kullanım ihtiyacı yoktur. 50 yıl gibi uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Ceefsmag manyetik kireç önleyici üretiminde neodyum mıknatıslar olarak da bilinen neodyum demir bor ( NdFeB) alaşımından mamul mıknatıslar kullanılır. Neodyum mıknatıslar, 14.500 Gauss’a yaklaşan manyetik akı yoğunlukları , 180 C ‘a ulaşan etkin kullanım sıcaklıkları ile manyetik kireç önleyici üretimi için ideal mıknatıslardır.

Mıknatıslar, üretildikleri alaşım, manyetik akı yoğunluğu ve kullanım sıcaklıklarıyla anılırlar. Bununla birlikte, aynı alaşımdan mamul aynı manyetik akı yoğunluğuna ve kullanım sıcaklığına sahip mıknatıslar, su üzerinde birbirlerinden oldukça farklı etkiye sahip olabilir.bu etki farklılığı, mıknatısların tipi ile özdeş diğer fiziksel ve elektriksel özelliklerinde gizlidir.

Bu açıdan, aynı mıknatıslar kullanılarak üretilmiş olsalar bile farklı manyetik kireç önleyicilerde manyetik etki farkı söz konusudur. Ayrıca cihaz içerisinde mıknatısların konumu ve sayısı da oluşturacak manyetik alanın büyüklüğü üzerinde etkilidir. Manyetik kireç önleyicilerin üretiminde asıl sır zaten tam bu noktada gizlidir. Ceefsmag manyetik kireç önleyiciler, yukarıda bahsedilen etkenler açısından karşılaşılabilecek en uç durumlar dikkate alınarak tasarlanır ve en iyi kalite malzemeler ve en uygun tür ve tipte mıknatıslar kullanılarak en son teknoloji makinelerde mükemmel bir işçilikle üretilir.

Ceefsmag manyetik kireç önleyiciler şimdilik DN 15 ve DN 20 anma çaplarında dört ayrı tipte ve 100 C sıcaklıkta işlev görecek şekilde imal edilmektedir. Önümüzdeki aylarda diğer anma çaplarındaki manyetik kireç önleyicilerin üretimine başlanılacaktır. Cihaz gövdelerinin üretiminde polipropilen, bağlanti elemanları olarak ise üzerleri nikel kaplı pirinç kullanılmaktadır. Ceefsmag manyetik kireç önleyiciler patentli üretimlerdir. Ceefsmag manyetik kireç önleyiciler 5 yıl firma garantili olup, 50 yıl gibi oldukça uzun kullanım ömrüne sahiptir. Garanti süresi içerisinde herhangi bir imalat hatası olan manyetik kireç önleyiciler, doğrudan yenileri ile değiştirilmektedir.

Ceefsmag manyetik kireç önleyiciler evlerden sanayi tesislerine kadar her alanda kullanılabilir. Rivermag manyetik kireç önleyicileri kullanmaya başladığınızda birçok yararlarınız olacaktır. Ceefsmag manyetik kireç önleyicilerin size sağlayacağı başlıca yararlar aşağıda belirtilmiştir. • Tesisat ve cihazlarda kireç oluşumunu önler. Tesisat ve cihazlar ömürleri boyunca verimli olarak çalışırlar. • Metal tesisatlarda korozyon oluşumunu engeller. Tesisat ve cihazların ömürleri boyunca etkin ve verimli çalışmalarına yardımcı olur. • Tesisat ve cihazlarda daha önce oluşmuş kireci çözer. Tesisat ve cihazlar tekrar verimli olarak çalmaya başlar. • Çamaşır ve bulaşık makinelerinde deterjan kullanımında %50 ‘ye kadar tasarruf sağlar ve ayrıca kimyasal kireç önleyici maddelerin kullanılmasına gerek bırakmaz*

• Isının suya tam olarak aktarılmasını ve böylece makinelardan verimli ve etkin olarak yararlanılmasına yardımcı olur. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde elektrik enerjisinde %30 ‘a kadar tasarruf sağlar. • Tesisatların kireçle tıknamsını ve arızalanmasını önler. Bakım ve onarım masraflarından tasarruf sağlar. • Manyetik su, insanlarda boşaltım sistemini ve böbrekleri olumlu olarak etkiler. • Manyetik su, bitki ve hayvanlarda büyümeyi artırır. Hayvansal ve bitkisel üretimde verim artışı sağlar. • Betonun basınç dayanımını artırır. Aynı çimento, agrega ve aynı su kullanılarak daha dayanıklı beton elde edilmesini sağlar. • Havuzlarda mikroorganizma ve yosun gelişimini önler. Kullananların sağlığının olumsuz etkilenmemesini sağlar. *Çamaşır makinelerinde kullandığınız kimyasal kireç önleyicileri ve bulaşık makinelerinde kullandığınız tuzu kullanmayarak yapacağınız tasarruf ile birkaç yıl içerisinde makinelerinizi bile yenileyebilirsiniz. Tek yapacağınız, çamaşır makinesi için kullanmakta olduğunuz kireç önleyicilerin, bulaşık makineleri için kullanmakta olduğunuz tuzun parasını bir kumbarada biriktirmektir.

CEEFS PROFESIONAL
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ İÇİN

CEEF PROFESIONAL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ